O mnie

Jako rodzima użytkowniczka języka polskiego władająca biegle językiem hiszpańskim i niemieckim, posiadam nie tylko kompetencje językowe, ale również bogatą wiedzę dotyczącą kultury i obyczajów tych krajów.

Od roku 2004 współpracuję z instytucjami państwowymi, przedsiębiorstwami, biurami tłumaczeń oraz oferuję moje usługi osobom prywatnym.

Krótki zarys:

  • Tłumacz przysięgły pisemny i ustny kombinacji językowej: język polski – język niemiecki.
  • Egzamin państwowy na tłumacza pisemnego zdany przed komisją Saksońskiej Agencji Oświatowej (Sächsische Bildungsagentur) w Lipsku (2015).
  • Tłumacz pisemny i ustny języka niemieckiego, hiszpańskiego i polskiego w Niemczech (od 2004 roku).
  • Uzyskanie tytułu M.A.na kierunkach: Medioznawstwo i Filologia Romańska/Język hiszpański (2008).